• en
  • ru
  • tm

PERCo – Rusiýanyň iň iri howpsuzlyk enjamlaryny öndürüjisi


PERCo – bu diňe önümçilik kuwwaty bolan rus kompaniýasy bolman, özünde hususy inžener-konstruktor bazasy hem bar. Bu kompaniýa 30 ýyldan gowurak tapgyrlaýyn howpsuzlyk enjamlaryny öndürmekde ýöriteleşdirilýär.
PERCo önümleri – Giriş gözegçiligi ulgamynda ýokary tehnologiki çözgütler boýunça özüniň hili, mäkämligi we bäsdeşlik edip bilýän nyrhlary bilen diňe Russiýa döwletinde däl-de eýsem bütin dünýäde şöhrat gazanan.

Ähli öndürilýän harytlaryň şol ýa-da beýleki kärhanalarda, guramalarda howpsuzlygy guramak üçin niýetlenilen enjamlara bildirilýän rus we umumy ýewropa ES standartlarynyň howpsuzlyk talaplaryna laýyklygyna bolan tassyknamasy bar.
Täze harytlaryň ählisi barlagy, resurs we howa synaglaryny, elektrik howpsuzlygyna, elektromagnit ylalaşyjylygyna we ýangyn howpsuzlygyna bolan synagy geçýärler.