• en
 • ru
 • tm

Biziň müşderilerimiz

Balam senagatbank Дайханбанк2 Металлургический завод-1 аэропорт1 CNPC_office1 отел Grand Turkmen-2
BIZIŇ MÜŞDERILERIMIZIŇ ARASYNDA:
 • Türkmenistanyň içeri işler ministrligi;
 • Türkmenistanyň goranmak ministrligi;
 • Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrligi;
 • Türkmenistanyň döwlet haryt we çig mal biržasy we Türkmenistanyň söwda ministrligi;
 • “Altyn-Asyr” öýjükli aragatnaşyk üpjün edijisi;
 • “Türkmenhowaýollarynyň” merkezi binasy;
 • Aşgabat şäheriniň S.Türkmenbaşy adyndaky halkara howa menzili;
 • “Ahal” ösümlik ýag zawody;
 • Türkmengaz konserniniň gazy gaýtadan işleýän zawodlary;
 • Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň garažy;
 • Asfalt zawodlary;
 • Gämiçilik edarasynyň müdirligi;
 • Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň desgalary;
 • “GARAGUM” banky;
 • “Türkmenbaşy” banky;
 • “Türkmenbank” bankynyň tutuş Türkmenistan boýunça şahamçalary;
 • Türkmen-Rus mekdebi (täze binasy);
 • “Gülüstan” bazary;
 • “Altyn asyr” gündogar bazary;
 • “Grand Türkmen” myhmanhanasy, Aşgabat şäheri.
ŞEÝLE-DE, DAŞARY ÝURT ŞEREKETLERI:
 • “Genççilikler” gurluşyk şereketiniň (Türkiýe);
 • “AGRAS” (Russiýa);
 • “Petronas” nebit gazyp alýan şereket (Malaýziýa);
 • CNPC, CNLC we CPTC ýaly Hytaý nebit şereketleri;
 • Metallurgiýa zawody;
 • Ýagy gaýtadan işläp öndürýän zawod;
 • PWT şereketiniň suw arassalaýjy stansiýasy (Germaniýa);
 • ABŞ-nyň Türkmenistandaky ilçihanasy we ABŞ-nyň ilçihanasynyň şäherçesi;
 • Beýik Britaniýanyň Türkmenistandaky ilçihanasy;
 • Grand Türkmen myhmanhanasy;
BIZIŇ MÜŞDERILERIMIZIŇ MINNETDARLYK SÖZLERI IŞIMIZIŇ HILINIŇ IŇ AÝDYŇ SUBUTNAMASYDYR