• en
  • ru
  • tm

Macroscop – IP kameralary üçin professional programa üpjünçiligi

 
«MACROSCOP» – PROFESSIONAL SOFTWARE FOR IP CAMERAS
 

Macroscop –wideomaglumatlaryň şekillerini bu gaýtadan işleýän, analiz edýän, gorap saklaýan, wideoyzarlamalar üçin profesional programma üpjünçiligi. Macroscop 2008-nji ýylda kompaniýany esaslandyryjylarda bu ugurda iki ylmy pikir peýda bolup başlady, ýagny bu günki günde wideoyzarlama kameralaryndan alynýan uly möçberdäki maglumatlary analiz etmekdäki ýüze çykýan meseleleri çözmek bolup durýar.

SONY DSC

Macroscop-yň dolandyrmagynda 23 000 wideoulgamda 300 000 IP-kamera işleýär. Kompaniýanyň hyzmatdaşlyk ulgamy dünýäniň 27 ýurdunda: Rusiýada, Fransiýada, ABŞ-da, Awstaliýada, BAE-de, Nigeriýa we şuňa meňzeşlerde 3000 gowurak distribýutorlary we ulgamlaýyn integratory birleşdirýär.

Macroscop-da işiň her bir tapgyry ulanyjynyň tejribesi bilen berk bagly. Oýlap tapyjylar her bir täze oýlanyp tapylan ýa-da usti ýetirlen programma üpjünçiliginiň ulanyş üçin çemeli we peýdaly we talaba laýyk bolmagy üçin ulgamy ulanyjylar bilen pikir alyşyp durýarlar.

Ulgamy peýdalanjylar bilen içgin gatnaşykda bolmak, onuň iş ýüzünde çemelidigini we rahatdygyny bilmägä we edilýän talaplara laýyk gelýän önümi teklip etmege uly ýardam berýär.

Dünýä bazarynyň programma önümçiligi boýunça liderlerini wagtal-wagtal barlap durýan, howpsuzlyk ulgamy baradaky abraýly britan žurnaly Benchmark, Macroscop-y gurnamakda we sazlamakda rahat we çemel diýip tapawutpandyrdy.

Macroscop kompaniýasy barada: https://macroscop.com