«Dogrulyk HJ» öz bilim we başarnygyny artdyrmak arkaly gün-günden ösýär we özgerýär. Ýakynda, DOGRULYK hojalyk jemgyýetiniň tehniki direktory – Erenkow Konstantin “Unify” kompaniýanyň ýörite okuwny geçip, üstünlikli synaglary tabşyryp, “Sales Specialist” şadatnamany aldy! “UNIFY”-nemes korporasiýasy bolup öz ugryny korporatiw telekomunukasion sistema öndürijiliklerinde alyp barýar.”Unify” öz okuw merkezlerinde iş dolundyrajylary,informasion-telekomunikasiýa bölüm başlyklaryny we tehniki hünärmenleri taýýarlaýar. DOGRULYK hojalyk jemgyýetiniň işgärleri elmydama öz edýan işleriniň we tejribeleriniň ýokarlanmagy ugrunda işleýärler.