• en
  • ru
  • tm

Hyzmatdaşlyk

sotrud-2

BIZ BILEN HYZMATDAŞLYGA ÇAGYRÝARYS!

«Dogrulyk HJ» Türkmenistanyň wideo gözegçilik ulgamlarynyň distribýutorlaryny we gurnaýjylaryny özara peýdaly hyzmatdaşlyga çagyrýar!

«Dogrulyk HJ» bilen hyzmatdaşlyk siziň üçin şu aşakdaky mümkinçilikleri açar:
  • müşderileriňize sifrli wideo gözegçilik üçin durnukly we ygtybarly enjamlary we meýilnama üpjünçiligini bermek;
  • biziň enjamlaşdyryşymyzy ýörite baha şertlerinde alyp, taslama harajatlaryňyzy peseltmek we olaryň gurnalyşynda artykmaçlyk gazanmak;
  • wideo gözegçilik ulgamlarynyň iň ýokary netijeliligini üpjün etmek bilen, geljekki zakazlaryň girewi hökmünde müşderileriň kanagatlylygyny gazanmak;
  • önümiň hemmetaraplaýyn we hünärmen tehniki hem-de marketing goldawyny almak.

Hyzmatdaşlyk meseleleri boýunça şu telefon belgilere:
(+993 12) 47-30-18,
(+993 60) 20-98-28,
ýa-da, biziň elektron poçtamyza ýüz tutup bilersiňiz:
info@dogrulyk.com

Biziň hyzmatlarymyza bildiren gyzyklanmaňyz bizi diýseň begendirer. Bu biziň uzak möhletleýin we netijeli hyzmatdaşlygymyzyň ilkinji ädimi bolar!

ÖZ IŞIŇIZI “DOGRULYK HJ” BILEN ÖSDÜRIŇ!